Matura z historii

Tania Książka – Matura z historii to jedno możliwych rozszerzeń wybierane najczęściej przez licealistów uczęszczających do klas o profilu humanistycznym. Najpopularniejszym i najbardziej prestiżowym kierunkiem, do którego rekrutacji przydaje się dobry wynik właśnie z tego egzaminu jest prawo. Matura z historii punktowana jest jednak również w przypadku bardzo wielu innych kierunków humanistycznych.

Co się liczy na maturze z historii?

Matura z historii jest skonstruowana specyficznie, bowiem w głównej mierze z pytań otwartych. Mają one na celu sprawdzenie historycznej wiedzy zdającego, ale także umiejętności interpretowania przez niego źródeł oraz czytania ze zrozumieniem. Wymagana jest również dosyć duża precyzja składanych wypowiedzi pisemnych: najczęściej klucz egzaminacyjny nie pozostawia bowiem zbyt szerokiego pola do inwencji twórczej abiturienta. Ważne jest to, że egzamin z historii kończy się koniecznością sporządzenia krótkiego eseju na jeden z tematów. Wybierać można spośród kilku propozycji, każda dotyczy jednego z okresów w dziejach świata. Zdający powinien sporządzić wypowiedź pisemną z dbałością nie tylko o prawdę historyczną, ale również, ponieważ jest to egzamin humanistyczny, bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz stylistycznych. Musi też bardzo dobrze rozkładać sobie czas na poszczególne zadania: są one otwarte, dlatego dają ryzyko rozpisania się, a zatem spędzenie zbyt długiej ilości czasu na jednym z nich, co może odbić się na niedbałym wykonaniu innych. Dobrze jest więc wcześniej zapoznać się ze strukturą arkusza egzaminacyjnego, aby na majowej próbie wiedzieć, gdzie ile czasu można spędzić, a jak wiele z cennych minut można poświęcić na najwyżej punktowany esej końcowy.

Jak się uczyć na maturę z historii?

Historia to nauka humanistyczna, której nauka polega przede wszystkim na czytaniu. Najlepszą metodą będzie więc gruntowne i dokładne zapoznanie się z treścią podręczników do nauki historii na poziomie rozszerzonym oraz ewentualnie innych pomocy naukowych takich jak dedykowane kompendia wiedzy, wydawane przez specjalistyczne wydawnictwa. Pomaga z pewnością współpraca z doświadczonym nauczycielem, który zapoznany jest z egzaminacyjnymi standardami oraz potrafi rzetelnie przyznać punkty np. za próbne eseje. Niektórym uczniom z pomocą mogą przyjść także specjalne zbiory ćwiczeń maturalnych, które pozwalają oswoić się z specyficznym typem zadań, które mogą pojawić się na końcowym egzaminie. 

 

Matura – historii

Wybór historii jako przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym to rozwiązanie dobre szczególnie dla tych spośród uczniów szkół średnich, których marzeniem jest kontynuacja edukacji na typowo humanistycznym kierunku studiów (historia, prawo, politologia). Jest to jednocześnie niezwykle ciekawy przedmiot, który pokazuje, w jaki sposób wydarzenia z przeszłości wpłynęły na kształtowanie się świata dzisiejszego. Egzamin maturalny z historii składa się z szeregu zróżnicowanych zadań wymagającej obszernej wiedzy oraz logicznego myślenia – jego pomyślne ukończenie jest możliwe dzięki opracowaniu “Matura z historii” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-historia-2021).

“Matura z historii” – dlaczego warto zdecydować się na zakup podręcznika?

Za stworzenie niniejszego podręcznika odpowiada grupa dydaktyków z dużym doświadczeniem w edukacji oraz tworzeniu podobnych opracowań dla uczniów szkół średnich. To dzięki ich fachowej, specjalistycznej wiedzy popartej latami pracy w oświacie możliwe było stworzenie takiego repetytorium maturalnego, które pozwoli maturzystom w należytym przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. Autorzy postawili na kompleksowy charakter podręcznika, który łączy w sobie elementy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – tylko takie połączenie może zapewnić wysoki wynik z egzaminu pozwalający na dostanie się młodemu człowiekowi na wymarzony kierunek studiów.

I tak, w ramach części teoretycznej zamieszczono w podręczniku zbiór najważniejszych informacji nauczanych w szkole średniej na przedmiocie: historia. Uczeń przygotowujący się do matury znajdzie tu m.in. takie informacje, jak;

  • opisy najwybitniejszych postaci historycznych,
  • kalendaria najważniejszych wydarzeń historycznych dla danego okresu,
  • zwięzłe informacje charakteryzujące daną epokę (np. średniowiecze, barok) bądź wybrane zjawiska polityczne/gospodarcze/społeczne,
  • metody pomocne podczas pisania wypracowań (szczególnie ten ostatni aspekt jest istotny, bowiem wypracowanie pisemne na jeden z kilku dostępnych tematów jest najwyżej punktowanym zadaniem na egzaminie maturalnym.

Ale to nie wszystko. Najważniejszą część podręcznika maturalnego stanowi część praktyczna. Wykonanie zawartych w niej poleceń pozwoli uczniowi na zapoznanie się z podstawowymi rodzajami zadań spotykanych na egzaminie, co pozwoli na uniknięcie dodatkowego stresu podczas matury. Zadania zostały zaczerpnięte m.in. z egzaminów maturalnych, które odbyły się w latach poprzednich.

 

 

“Matura z historii” – autorzy 

Dla wielu uczniów szkół średnich historia to jedynie kolejny z serii nudnych przedmiotów. Niektórzy jednak pasjonują się odkrywaniem, w jaki sposób rozwijała się w przeszłości cywilizacja europejska oraz kraje spoza Starego Kontynentu. Jest to o tyle istotne, że wydarzenia z przeszłości ukształtowały czasy obecne. Zdanie egzaminu maturalnego z historii nie jest łatwe… lecz osiągalne dzięki systematycznym ćwiczeniom i zgłębianiu wiedzy na temat wydarzeń z przeszłości. Opracowanie “Matura z historii” jest pomocne w przygotowaniu się do egzaminu.

“Matura z historii” – dlaczego kompendium jest niezbędne?

Jak powszechnie wiadomo, matura jest kamieniem milowym w życiu i edukacji niemal każdego młodego człowieka. Wybór przedmiotów zdawanych na maturze oraz wyniki uzyskane na egzaminach determinują to, jaki kierunek studiów wybierze młody człowiek i jak potoczy się jego życiowa kariera. Historia jest tym przedmiotem, którego wybór na maturze pozwala kontynuować edukację na humanistycznych i społecznych kierunkach studiów. Egzamin maturalny z historii cechuje się wysokim poziomem trudności, nie oznacza to jednak, że bardzo dobry wynik z tego przedmiotu nie jest możliwy. Wręcz przeciwnie, aczkolwiek do osiągnięcia tego celu jest potrzebna dobra znajomość literatury oraz procesów i wydarzeń mających miejsce w przeszłości. Co ważne, konieczne jest także tzw. “lekkie pióro” i umiejętność tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, bowiem ważną część egzaminu maturalnego stanowi polecenie polegające na napisaniu wypracowania na jeden z kilku dostępnych tematów.

Aby przygotować się do egzaminu maturalnego, warto zapoznać się z podstawowymi rodzajami zadań maturalnych z tego przedmiotu. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowego stresu i upewnienie się, czy poszczególne zadania sprawiają nam wiele trudności, czy też może nie ma zbyt wiele elementów, które wymagają od maturzysty dodatkowej pracy. Wszystko to zapewnia opracowanie “Matura. Historia”, które składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Jedynie kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego wydatnie zwiększa szanse na sukces.

“Matura z historii” – autorzy


Stworzenie pomocnego kompendium przygotowującego do maturalny z historii nie jest łatwe, podobnie jak sam egzamin maturalny z tego przedmiotu. Dzięki pomocy grona doświadczonych pedagogów, ich kwalifikacjom oraz zgodnej współpracy udało się jednak osiągnąć ten cel.