Matura – historii

Wybór historii jako przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym to rozwiązanie dobre szczególnie dla tych spośród uczniów szkół średnich, których marzeniem jest kontynuacja edukacji na typowo humanistycznym kierunku studiów (historia, prawo, politologia). Jest to jednocześnie niezwykle ciekawy przedmiot, który pokazuje, w jaki sposób wydarzenia z przeszłości wpłynęły na kształtowanie się świata dzisiejszego. Egzamin maturalny z historii składa się z szeregu zróżnicowanych zadań wymagającej obszernej wiedzy oraz logicznego myślenia – jego pomyślne ukończenie jest możliwe dzięki opracowaniu “Matura z historii” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-historia-2021).

“Matura z historii” – dlaczego warto zdecydować się na zakup podręcznika?

Za stworzenie niniejszego podręcznika odpowiada grupa dydaktyków z dużym doświadczeniem w edukacji oraz tworzeniu podobnych opracowań dla uczniów szkół średnich. To dzięki ich fachowej, specjalistycznej wiedzy popartej latami pracy w oświacie możliwe było stworzenie takiego repetytorium maturalnego, które pozwoli maturzystom w należytym przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. Autorzy postawili na kompleksowy charakter podręcznika, który łączy w sobie elementy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – tylko takie połączenie może zapewnić wysoki wynik z egzaminu pozwalający na dostanie się młodemu człowiekowi na wymarzony kierunek studiów.

I tak, w ramach części teoretycznej zamieszczono w podręczniku zbiór najważniejszych informacji nauczanych w szkole średniej na przedmiocie: historia. Uczeń przygotowujący się do matury znajdzie tu m.in. takie informacje, jak;

  • opisy najwybitniejszych postaci historycznych,
  • kalendaria najważniejszych wydarzeń historycznych dla danego okresu,
  • zwięzłe informacje charakteryzujące daną epokę (np. średniowiecze, barok) bądź wybrane zjawiska polityczne/gospodarcze/społeczne,
  • metody pomocne podczas pisania wypracowań (szczególnie ten ostatni aspekt jest istotny, bowiem wypracowanie pisemne na jeden z kilku dostępnych tematów jest najwyżej punktowanym zadaniem na egzaminie maturalnym.

Ale to nie wszystko. Najważniejszą część podręcznika maturalnego stanowi część praktyczna. Wykonanie zawartych w niej poleceń pozwoli uczniowi na zapoznanie się z podstawowymi rodzajami zadań spotykanych na egzaminie, co pozwoli na uniknięcie dodatkowego stresu podczas matury. Zadania zostały zaczerpnięte m.in. z egzaminów maturalnych, które odbyły się w latach poprzednich.